Kategoriarkiv: Personalegoder

Personalegoder

 Hvad forstås der ved personalegoder?

 Der er to slags personalegoder.

  • De første goder er, når en arbejdsgiver betaler, og som ansatte kan bruge privat.

De mest almindelige er: fri bil, fri telefon, fri kost, sundhedsforsikring osv.
Disse personalegoder skal indeholdes i A-skat og AM-bidrag.

Der er en række personalegoder, hvor medarbejder ikke skal betale skat.
F.eks.: uddannelsesudgifter, hvis de har arbejdsmæssig relevans, parkeringsudgifter, hvis parkeringsplads bruges i forbindelse med arbejde osv.

  • Den anden slags personalegoder er, dem der har direkte sammenhæng med ansattes arbejde.

Det kan være: avis, spisning ved overarbejde, arbejdstøj med logo, kørekort, der betalt af arbejdsgiveren, som skal bruges som led i arbejdet.

De sidst nævnte personalegoder skal kun beskattes, hvis den samlede værdi af disse goder overstiger 5.500 kr. om året. Hvis en medarbejde har fået flere personalegoder, hvor værdien er over 5.500 kr., skal medarbejderen betale skat af hele beløbet.

Det er medarbejderen der selv skal holde øje med personalegodestørrelsen. Medarbejdere skal selv sørge for at selvangive, hvis godernes samlede værdi for et år, overstiger bagatelgrænsen.